Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Sprawdzanie czynności życiowych – postępowanie z poszkodowanym przytomnym oraz nieprzytomnym. Postępowanie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

Last modified: Thursday, 14 April 2022, 10:29 AM