Dział e-Learningu

dr n. społ. Agnieszka Siemińska-Łosko

 

dr n. społ. Agnieszka Siemińska-Łosko

kierownik Działu e-Learningu 

Kontakt

22-5601-041

asieminska@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • zarządzanie projektami e-learningowymi CMKP;
 • kontakty i współpraca z jednostkami dydaktycznymi CMKP oraz partnerami zewnętrznymi w obszarze e-learningu;
 • organizacja i prowadzenie szkoleń z e-dydaktyki oraz obsługi platformy eCMKP;
 • pomoc dla słuchaczy i wykładowców Centrum – zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej;
 • ocena jakości i efektywności e-zajęć;
 • pisanie scenariuszy kursów hybrydowych i e-learningowych.
mgr inż. Katarzyna Marcinkowska

 

mgr inż. Katarzyna Marcinkowska

specjalista ds. tworzenia kursów e-learningowych

Kontakt

22-5601-043

katarzyna.marcinkowska@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • opracowywanie ekranów lekcji e-learningowych;
 • tworzenie elementów graficznych na potrzeby platformy, produkcji kursów e-learningowych CMKP, zadań Zespołu;
 • wsparcie dla kursów stacjonarnych w zakresie opracowywania treści multimedialnych, tj. prezentacji multimedialnych, schematów, wykresów i innych elementów graficznego prezentowania informacji;
 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów; tworzenie kont słuchaczy, zamieszczanie materiałów na platformie e-CMKP;
 • wsparcie telefoniczne i emailowe użytkowników platformy.
inż. Agnieszka Sochan

 

inż. Agnieszka Sochan

specjalista

Kontakt

22-5601-049

agnieszka.sochan@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • opracowywanie ekranów lekcji e-learningowych;
 • tworzenie elementów graficznych na potrzeby platformy, produkcji kursów e-learningowych CMKP, zadań Zespołu;
 • przygotowywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby wideowykladów;
 • wsparcie dla kursów stacjonarnych w zakresie opracowywania treści multimedialnych tj. prezentacji multimedialnych, schematów, wykresów i innych elementów graficznego prezentowania informacji.
Edyta Marciniak

 

Edyta Marciniak

samodzielny Referent

Kontakt

22-5601-047

edyta.marciniak@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów, tworzenie kont dostępowych dla słuchaczy, przypisywanie słuchaczy i wykładowców do kursów;
 • edycja i zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej;
 • kontrola materiałów; zamieszczanych na platformie e-learningowej przez wykładowców;
 • wsparcie telefoniczne i emailowe użytkowników platformy.
mgr inż. Paweł Malicki

 

mgr inż. Paweł Malicki

specjalista ds. realizacji materiałów audio i wideo

Kontakt

22-5601-040

pawel.malicki@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • realizacja produkcji audiowizualnej w studiu od strony technicznej, tj. przygotowanie sprzętu i studia do realizacji (oświetlenie, scenografia, dźwięk, konfiguracja urządzeń);
 • realizacja produkcji nagrań wideo i audio w studiu i poza nim;
 • wykonywanie postprodukcyjnych prac w zakresie nagrań wideo i audio;
 • przygotowywanie komputerowego montażu materiału audio i wideo oraz prezentacji audiowizualnych.
mgr Paulina Chechłacz

 

mgr Paulina Chechłacz

metodyk e-learningu

Kontakt

22-5601-042

pchechlacz@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • projektowanie kursów e-learningowych, hybrydowych oraz wsparcie techniczne i metodyczne autorów kursów;
 • opracowywanie struktury, koncepcji, scenariuszy do kursów e-learningowych i hybrydowych, w tym do wideowykładów;
 • wsparcie dla użytkowników (słuchaczy, nauczycieli, kierowników kursów) platformy e-learningowej w zakresie jej obsługi, szczególnie w obszarze opracowania składowych kursu i aktywności, zamieszczania materiałów, zakładania kursów, dodawania użytkowników;
 • organizowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń dla pracowników CMKP w zakresie prowadzenia webinariów.
mgr Krzysztof Stępień

 

mgr Krzysztof Stępień

specjalista

Kontakt

22-5601-036

krzysztof.stepien@cmkp.edu.pl

Czym się zajmuje?

 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów, tworzenie kont dostępowych dla użytkowników, przypisywanie użytkowników do kursów, prowadzenie korespondencji, obsługa telefoniczna, obsługa poczty email;
 • edycja i zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej;
 • monitorowanie wykładów online;
 • szkolenie wykładowców, pracowników administracyjnych z prowadzenia wykładów online (webinariów).
Last modified: Tuesday, 8 September 2020, 8:49 AM